Dutch Registry Acute Internal Medicine

Inzicht in Acute Geneeskunde

Ontdek DRAIM, de kwaliteitsregistratie voor acute interne geneeskunde in Nederland. Het richt zich op patiënten met acute zorgvragen op de spoedeisende hulp (SEH) voor interne geneeskunde en subspecialismen, waaronder Nefrologie, Endocrinologie, Immunologie, Allergologie, Hematologie, Oncologie, Vasculaire geneeskunde, Ouderengeneeskunde en Infectieziekten. Verzamelde data omvat informatie voor, tijdens en na het SEH-bezoek van de patiënt.

Accent heading

Data in beeld

Wat maakt DRAIM uniek? Het antwoord ligt in de data. Wij verzamelen uitgebreide informatie van voor, tijdens en na het SEH-bezoek van de patiënt. Deze waardevolle gegevens bieden ons inzichten die essentieel zijn om de kwaliteit van acute zorg te verbeteren en te optimaliseren.

Mediane verblijfsduur SEH

Opnames vanuit SEH-bezoek

Mediane opnameduur ziekenhuis

SEH herbezoeken binnen 7 dagen

SEH herbezoeken binnen 30 dagen

Accent heading

Waarom DRAIM?

DRAIM maakt de acute zorg en het voorafgaande- en vervolgtraject (de spoedzorgketen) inzichtelijk voor patiënten die zich presenteren met een acute zorgvraag op de SEH voor de interne geneeskunde.

De volgende doelen kunnen alleen met de inzichten uit de DRAIM behaald worden:

accent heading

Hoe doen we dat?

DRAIM verschaft alle deelnemende ziekenhuizen toegang tot een online dashboard waarin de opgehaalde data continu inzichtelijk wordt gemaakt. In dit dashboard zijn uitkomsten zoals de mediane verblijfsduur SEH, opnames vanuit de SEH, mediane totale opnameduur, mortaliteit, SEH-herbezoeken en heropnames te zien. Hierbij is de score van de eigen instelling als wel de landelijke benchmark uitkomst inzichtelijk.

De verzameling van data en het onderhoud van het dashboard wordt verzorgd door onze Trusted Third Party (TTP) MRDM.

  • De gebruiker heeft de mogelijkheid om met behulp van tal van filters, de mogelijkheid om uitkomsten voor specifieke populaties in te zien.
  • Dit dashboard wordt elke 3 maanden aangevuld met nieuwe data vanuit alle deelnemende ziekenhuizen, de doelstelling is dat de verwerking van data in de toekomst “real-time” zal zijn.
  • Via de benchmark is het eenvoudig om uitkomsten afwijkend van de benchmark snel te identificeren en te beoordelen waardoor deze verschillen ontstaan. Dit geeft inzicht in best practices en pitfalls en kunnen worden gebruikt ten behoeve van lokale en nationale verbeterinitiatieven.