Governance

De structuur van het bestuur!

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is opdrachtgever van DRAIM. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met een verwerkersorganisatie / Trusted Third Party (TTP): Medical Research Data Management (MRDM). MRDM is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kwaliteitsregistratie inzake verzameling van data, technische begeleiding en het aanleverproces. Daarnaast maakt MRDM gebruik van beveiligde en gecertificeerde data-infrastructuur om veiligheid en privacy te waarborgen.

De Governance van DRAIM

Stuurgroep

Accent heading

Alle formele besluitvorming vindt plaats binnen de stuurgroep. Deze besluit onder andere over de inhoud en definities van de dataset, relevantie van analyses, en over de vormgeving van de samenwerking dan wel betrekken van partijen bij doorontwikkeling van de registratie.

De Stuurgroep is samengesteld uit:

Prof. Dr. Harm Haak

Professor Acute Interne Geneeskunde

Maastricht University

Prof. Dr. Prabath Nanayakkara

Professor Acute Interne Geneeskunde

Amsterdam UMC

Dr. Jelmer Alsma

Internist acute geneeskunde

Erasmus MC

Dr. Marjolein Kremers

Internist acute geneeskunde

Catharina ziekenhuis

Dr. Dirk Twja

Internist acute geneeskunde

Bernhoven ziekenhuis

Dominique Sprengers

Adviseur patiëntenbelang

Patiëntenfederatie Nederland

Samara Jaber

Directeur Nederlandse Internisten Vereniging

NIV

Drs. Liora Rodill

Manager healthcare impact analytics

LOGEX NL

Drs. Elsemieke Mols

Projectleider DRAIM en junior beleidsadviseur NIV

NIV

Projectgroep

Accent heading

De projectgroep is het operationeel team dat contact legt met de stuurgroep, klankbordgroep en gebruikersgroep.

De Projectgroep is samengesteld uit:

Dr. Marjolein Kremers

Internist acute geneeskunde

Catharina ziekenhuis

Drs. Liora Rodill

Manager healthcare impact analytics

LOGEX NL

Drs. Elsemieke Mols

Projectleider DRAIM en junior beleidsadviseur NIV

NIV

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt 2x per jaar benaderd voor overleg en ondersteuning ten behoeve van beslisvorming van de stuurgroep. De klankbord groep bestaat uit afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie (NVKG), Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC).

Gebruikersgroep

De gebruikersgroep wordt 2x per jaar benaderd voor overleg en ondersteuning ten behoeve van de beslisvorming van de stuurgroep. De gebruikersgroep bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende ziekenhuizen.

Patiëntenfederatie Nederland

Vanaf de start van DRAIM is de Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij de ontwikkeling en neemt de Patiëntenfederatie Nederland deel aan de stuurgroep. Op deze wijze borgen we de kwaliteit van DRAIM voor de patiënt en werken we samen toe naar meer patiëntgerichte zorg.

Nederlandse Internisten Vereniging

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is opdrachtgever van DRAIM. De NIV is de wetenschappelijke beroepsvereniging van internisten en artsen in opleiding tot internist.