Dutch Registry Acute Internal Medicine

Deelnemende ziekenhuizen

DRAIM nodigt ziekenhuizen uit om deel te nemen aan de kwaliteitsregistratie. In samenwerking met MRDM wordt een minimale registratielast voor ziekenhuizen en veilige dataverwerking (conform AVG) bewerkstelligt. Deelname en daarbij horende aansluiting aan de centrale database, onderhoudscontracten, centrale analyse en gebruik van dasboard zijn vrij van kosten. De tijd die de coördinerend internist investeert alsmede de tijd en inzet van de lokale ICT-afdeling om de datastroom te organiseren, is voor rekening van het ziekenhuis.

Op dit moment zijn 7 ziekenhuizen aangesloten met 8 SEH locaties. Het Erasmus MC, UMC Utrecht, Maxima Medisch Centrum, Isala Zwolle, Maasstad ziekenhuis Rotterdam, MC Leeuwarden en Amsterdam UMC, met locatie AMC & VUmc.

8 andere centra hebben hun intentie tot deelname uitgesproken.

Wat ontvangen deelnemende ziekenhuizen?

  • Continue toegang tot een interactief dashboard.
  • Inzicht in eigen uitkomsten van zorg.
  • Monitoring van eigen uitkomsten over tijd.
  • Vergelijkende benchmark (met overige deelnemende ziekenhuizen).
  • Jaarlijkse gebruikersbijeenkomsten met bespreking van uitkomsten en ondersteuning bij identificatie van verbeterprojecten.
  • Jaarlijkse rapportage.
  • Intensieve ondersteuning vanuit de projectgroep DRAIM.

Wat wordt van deelnemende centra verwacht?

Aan deelname aan dit project zijn verwachten verbonden:
  • Technisch (ICT): het is van belang dat het ziekenhuis haar eigen data uit het eigen EPD kan extraheren én hier ook voldoende ICT-resources voor heeft. De data dienen aangeleverd te worden bij MRDM, een Trusted Third Party geautoriseerd om patiënt-identificerende medische data en informatie te verzamelen, verwerken en distribueren. MRDM kan lokale ICT-afdelingen helpen bij het opzetten van de datastroom indien nodig.
  • Beleidsmatig / juridisch: de ziekenhuizen dienen aanvullende overeenkomsten te tekenen om MRDM de opdracht te geven deze data voor dit doel te verwerken. Vanuit de projectgroep zal dit zo goed mogelijk stap-voor-stap worden begeleid, bij deelname ontvangt u meer informatie over deze overeenkomsten.
  • Inhoudelijk / uitvoerend: voor interpretatie van de te verzamelen variabelen en beoordeling van de kwaliteit van deze data, is het van belang dat een lokale coördinator (i.e. internist, fellow interne geneeskunde) betrokken is bij het project. Daarnaast wordt verwacht dat de coördinator contact onderhoud met de lokale ICT-afdeling. Hiervoor is het noodzakelijk dat de betreffende coördinator gedurende de gehele looptijd van het project werkzaam zal zijn in het ziekenhuis en affiniteit heeft met de SEH/acute zorg.

De gebruikersgroep

DRAIM laat de coördinator van de deelnemende ziekenhuizen toe tot een gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep adviseert de stuurgroep en wordt 2 keer per jaar uitgenodigd voor een bespreking. Adviezen vanuit de gebruikersgroep zijn zwaarwegend en worden voorgelegd aan de stuurgroep.